CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3
PC3 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

PC3-INVEST: Thực hiện bảo trì các hạng mục công trình xây dựng năm 2023 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône

Nhà máy thủy điện Đăk Pône (14MW) tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum  được Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 01/6/2010.
Trong quá trình vận hành khai thác đối với nhà máy thủy điện thì công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các hạng mục công trình là hết sức quan trọng và luôn được quan tâm đúng mức. Trong những năm qua, PC3-INVEST đã luôn thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng theo kế hoạch định kỳ hàng năm, đảm bảo nhà máy thủy điện Đăk Pône luôn trong tình trạng sẵn sàng vận hành tối đa công suất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị.

Công tác thi công xúc dọn sạt lở đường QLVH

Các hạng mục chính của công trình nhà máy thuỷ điện Đăk Pône đến nay vẫn luôn sẵn sàng để vận hành tốt, bên cạnh đó một số hạng mục công trình theo tuyến như kênh dẫn nước, đường giao thông thường xuyên bị hư hỏng nhỏ do phụ thuộc nhiều địa chất nền và chịu ảnh hưởng lớn bởi sự bào mòn của địa hình qua các mùa mưa lũ hàng năm. Qua rà soát, đánh giá chất lượng các hạng mục xây dựng của công trình nhà máy thuỷ điện Đăk Pône, PC3-INVEST đã xây dựng phương án và dự toán cho các hạng mục cần được sửa chữa để đưa vào kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ năm 2023 cho toàn bộ NMTĐ Đăk Pône.

Thi công sửa chữa đường đi xuống bể áp lực

Sau thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trên mạng đấu thầu quốc gia, vào ngày 27 tháng 5 năm 2023, PC3-INVEST đã phối hợp cùng nhà thầu tổ chức triển khai công tác xúc dọn sạt lở đường QLVH, sửa chữa đường đi xuống hồ A và bể áp lực tại hiện trường. Công tác xử lý được nhà thầu triển khai thi công khẩn trương, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công tác thi công. Công tác giám sát hiện trường của Chủ đầu tư được thực hiện thường xuyên, liên tục để xử lý kỹ thuật các khối lượng phát sinh, thay đổi thiết kế để thi công kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng thi công công trình và tiến độ đề ra.

Đường xuống đập hồ A đã được hoàn thành đưa vào sử dụng

Sau hơn 01 tháng thi công, đến nay các hạng mục công trình đã được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng. Việc tổ chức thực hiện kịp thời nhằm hạn chế các rủi ro do mùa mưa bão sắp tới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công nhân vận hành và hiệu quả sản xuất của nhà máy góp phần hoàn thành kết quả SXKD chung của toàn Công ty.

BẢN QUYỀN © 2023 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3
Giấy phép số: 428/GP-STTTT ngày 10/05/2017 của Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Huy Khôi, Tổng Giám đốc Công ty

Trụ sở: 78A Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Văn phòng điều hành: Tầng 3, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 84.0236.2212545 Fax 84.0236.2221000 Email: pc3i@cpc.vn