CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3
PC3 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3
  • Image description

    P1

  • 04/03/2014 09:32

Giới thiệu Ban Lãnh đạo

I. Hội đồng quản trị  
  Ông Ngô Tấn Hồng Chủ tịch HĐQT
  Ông Lê Huy Khôi Thành viên
  Ông Trần Đăng Hiền Thành viên
  Bà Nguyễn Thị Hương Thành viên
  Ông Trần Nhất Thắng Thành viên
  Ông Nguyễn Trọng Vĩnh Thành viên
II. Ban Kiểm soát    
  Ông Nguyễn Minh Hoài Trưởng Ban
  Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng Thành viên
  Bà Trần Thị Minh Hà Thành viên
III. Ban điều hành    
  Ông Lê Huy Khôi Quyền Tổng Giám đốc 
  Ông Trần Vĩnh Trinh  Phó Tổng Giám đốc
  Ông Nguyễn Dương Long  Phó Tổng Giám đốc


Lý lịch trích ngang

            - Năm sinh:1965
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kế toán - Tài chính
- Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Ông Ngô Tấn Hồng              
               
            - Năm sinh: 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi thủy điện 
- Chức vụ công tác hiện nay: Quyền Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Ông Lê Huy Khôi              
               
            - Năm sinh: 1964
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư điện 
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Ông Trần Đăng Hiền              
               
            - Năm sinh: 1973
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình
Bà Nguyễn Thị Hương              
               
            - Năm sinh: 1978
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tổng công ty Điện lực miền Trung
Ông Trần Nhất Thắng              
               
            - Năm sinh: 1974
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng Ban kế hoạch - Tổng công ty Điện lực miền Trung
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh              
               
            - Năm sinh: 1981
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Ông Nguyễn Minh Hoài              
               
            - Năm sinh: 1993
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiểm toán
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Điện lực miền Trung
Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng              
               
            - Năm sinh: 1988
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Điện lực miền Trung
Bà Trần Thị Minh Hà              
               
            - Năm sinh: 1967
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
 - Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Ông Trần Vĩnh Trinh              
               
            - Năm sinh: 1972
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Mạng và Hệ thống điện
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Ông Nguyễn Dương Long              
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN QUYỀN © 2023 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3
Giấy phép số: 428/GP-STTTT ngày 10/05/2017 của Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Huy Khôi, Quyền Tổng Giám đốc Công ty

Trụ sở: 78A Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Văn phòng điều hành: Tầng 3, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 84.0236.2212545 Fax 84.0236.2221000 Email: pc3i@cpc.vn